Nazywam się Justyna Adamczyk – Zagajewska. Jestem psychoterapeutą uzależnień, certyfikowanym specjalistą pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej akredytowanym przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Dodatkowo profilaktykiem, pedagogiem oraz socjoterapeutką. Studia Profilaktyki społecznej i resocjalizacji ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Moja droga w pomaganiu trwa od ponad 10 lat i nie zawsze była prosta. Praca z ludźmi, kontakt z nimi oraz możliwość niesienia pomocy jest dla mnie wartością bezwzględną. Współpracuję z wieloma instytucjami: m.in. Sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, komisjami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, szkołami, przedszkolami, w zakresie kurateli, profilaktyki społecznej, prewencji zachowań, wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego. Pracuję w kontakcie indywidualnym, jak i z grupami. Prowadzę szkolenia i warsztaty pomagając ludziom w odnajdowaniu siebie w otaczającym nas wszystkich świecie, który jak wiemy – nie zawsze jest nam przyjazny.

W swojej pracy kieruję się bezwzględną zasadą poufności wobec problemów powierzonych przez Klientów. Każdego traktuję w sposób indywidualny i szczególny. Problemy traktuję ze staranną uwagą i poszanowaniem – stojąc na straży etyki mojego zawodu.

By odpowiadać na potrzeby moich Klientów, stale rozwijam się i podnoszę swoje kwalifikacje. Dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług swoją pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Jeśli więc w Twoim życiu wydarzyło się coś niepokojącego, nie dajesz sobie rady ze swoimi emocjami; chcesz rozwiązać problem i potrzebujesz wsparcia, wskazówki...


Zapraszam na spotkanie...

 

Justyna Adamczyk – Zagajewska