• zaburzenia zachowania i emocji, mogące przejawiać się w powtarzających się, trwałym przekraczaniu norm społecznych odpowiednich dla wieku, nasilających się zachowaniach agresywnych, wagarach, częstych wybuchach gniewu lub złości, zachowaniach destrukcyjnych, takich jak: wandalizm, przestępstwa, zachowania autoagresywne, jak samookaleczenia, nadużywanie środków psychoaktywnych, częste ataki buntu, kłamstwa i inne,
  • zaburzenia lękowe (nadmierne martwienie się, reagowanie nasilonym lękiem, napady paniki, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, np. szkoły, okaleczanie się, zaburzenia snu, objawy somatyczne np. bóle głowy, brzucha, podwyższone napięcie mięśniowe, uczucie duszności, nadmierna potliwość, roztrzęsienie),
  • zaburzenia depresyjne (obniżenie lub wahania nastoju, negatywizm, unikanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, nagłe znaczne pogorszenie wyników w nauce, utrata zainteresowania szkołą lub wcześniej podejmowanymi formami aktywności, myśli samobójcze, utrata apetytu, obniżone poczucie własnej wartości),
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się).