Pomoc parom ma na celu oddziaływanie psychoterapeutyczne, w którym uczestniczą osoby pozostające w związku partnerskim lub małżeństwo.

Symptomem do zwrócenia się o pomoc są przeżywane przez osoby pozostające w związku: kryzysy i narastające nieporozumienia. Pomoc dla par daje możliwość spotkania się z tą drugą osobą na gruncie neutralnym. Co więcej daje możliwość wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera bez poczucia oskarżenia i obarczenia.

Kluczowymi celami pomoc dla par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów. Spotkania te uczą skutecznego porozumiewania się, pozwalają ustalić i usunąć przyczyny konfliktów oraz podjąć trud rozwiązania ich z korzyścią dla obu stron. Terapeuta nie zaangażowany w konflikt, nie związany z żadną ze stron bada naturę i przyczyny problemu i pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowane przez obojga partnerów. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.

Pomoc dla par to szansa dla związków, które:

 • przeżywają niepowodzenia i komplikacje w związku,
 • przeżywają kryzys (np.: kłopoty w porozumiewaniu się, stałe konflikty, oddalenie się od siebie, ujawnianiem uczuć, oczekiwań, potrzeb),
 • znają smak burzliwych kłótni, wzajemnego krzywdzenia się,
 • rozważają czy zostać razem, czy się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję,
 • nie wiedzą jak o swojej decyzji, np. rozwodu poinformować najbliższą rodzinę, jak rozmawiać z dziećmi, aby ograniczyć ich cierpienia,
 • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się partnera własnym rodzicom,
 • przeżywają zmiany (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego partnera),
 • budują kolejny związek i chcą by był lepszy niż poprzedni,
 • mają poczucie, że przeszłe związki mają nadal zbyt duży wpływ na obecną relację,
 • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
 • wiedzą, co to niepokój, samotność i nieporozumienie,
 • przeżyły traumatyczne sytuacje, np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne,
 • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Ważnym jest, aby pomoc taka odbywała się z udziałem dwóch osób zaangażowanych w związek. Jednak często zdarza się, że jedna z osób uwikłanych w związek nie chce podjąć pracy nad nim. W takim przypadku zapraszam osobę chcącą poprawić swoją sytuację na konsultację indywidualną.