Dla kogo:

 • osób pełnoletnich, obojga płci, uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym osób seropozytywnych HIV
 • osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącym uzależnieniem od innych uzależnień behawioralnych
 • osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze współistniejącym uzależnieniem od alkoholu

Program działań leczących realizowan jest poprzez następujące formy pracy
z pacjentem:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię grupową w ramach małych grup terapeutycznych
 • Psychoterapię grupową w ramach codziennych spotkań społeczności terapeutycznej
 • Zajęć edukacyjnych poświęconych:
  • teorii powstawania uzależnień,
  • treningowi umiejętności psychologicznych,
  • treningowi zachowań asertywnych,
  • podstawowych zagadnień dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych (m.in. HCV, HIV – AIDS)

W ramach uzupełnionego programu działań profilaktycznych, organizowane są spotkania dla osób funkcjonujących w otoczeniu osób uzależnionych (rodzin, osób bliskich, przyjaciół).