W codziennym życiu napotykamy na swojej drodze wiele trudnych sytuacji. W swojej pracy niosę pomoc osobom, które doświadczają :

 • zaburzeń nerwicowych,
 • zaburzeń depresyjnych,
 • zaburzeń lękowych i braku motywacji do działania, wycofania,
 • stresu dnia codziennego,
 • trudności emocjonalnych i kryzysów osobistych problemów w relacjach interpersonalnych,
 • poczucia osamotnienia, przygnębienia i utraty sensu życia,
 • braku samoakceptacji i poczucia wpływu,
 • problemów rodzinnych,
 • doświadczających konfliktów wynikających z bycia rodzicem/dzieckiem,
 • problematyki wypalenia zawodowego,
 • problematyki uzależnienia i/lub współuzależnienia,
 • trudności adaptacyjnych i zachowań nałogowych związanych z utratą kontroli,
 • doświadczają straty osobistej – żałoby lub innej ważnej dla siebie,
 • nieumiejętności w budowaniu satysfakcjonujących związków uczuciowych,
 • problemów dotyczących seksualności,
 • przewlekłych chorób w tym chorób krańcowych np. choroba  nowotworowa,
 • zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, objadanie się, kłopot z nadwagą),
 • pomoc w problemach opiekuńczo – wychowawczych,
 • socjoterapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży,
 • rehabilitacja psychospołeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • relaksacje i wsparcie psychologiczne.